Show English version

VELLINGE - Höllviken - Falsterbo - Skanör - Västra Ingelstad - Östra Grevie

De publicerade bilderna visar landskap, natur och kulturmiljöer från Söderslätt och Näset. Charmiga Skanörs historia sträcker sig så långt bak som på 1100-talet och var under medeltiden, tillsammans med Falsterbo, en av Nordens största städer med sina drygt 30 000 invånare.Från 2010 arrangeras ett årligt evenemang benämnt Falsterbo Bird Show.Vi erbjuder fem olika golfbanor, vilka alla är mycket populära och varav tre av dem är omgivna av storslagen natur. Den äldsta bebyggelsen i Skanör dateras från 1000-talet.
BOKA DIREKT!

Historia

1000-talet – Den äldsta bebyggelsen i Skanör dateras från 1000-talet.

1134 – Slaget vid Foteviken. Skåningarnas kungakandidat Erik Emune besegrade sin motståndare kung Niels.

1170 - Lämningar av ett kapell från omkring 1170 har hittats vid nuvarande Skanörs kyrkjogård.

1200
-talet –Falsterbos äldsta bebyggelse dateras tidigast till början av detta århundrade.

1220
-talet - Skanörs borg byggdes norr om det lilla kritstenskapellet vilket anlades på 1170-talet. Kapellet ersattes av en större tegelkyrka.

1222
– Hansastaden Lübeck fick tillstånd av kung Valdemar II Sejr att bygga en stockvedsfyr på Kolabacken i Falsterbo, vilken idag är Nordens äldsta kända fyrplats.

1284
- Skanörs borg intogs av den norske jarlen och sjörövaren Alf Erlingsson, vilken hängdes i Helsingborg 1290. Hans död har gett upphov till legenden om Herr Alf eller Ralf på borgen. Herr Alf var, enligt sägnen, en sträng och fruktad fogde på Skanörs borg och sa sig äga en trollväska ur vilken han kunde trolla fram hela arméer. Vid ett tillfälle äntrade han Skanörs kyrka genom den idag igenmurade porten i norr, utan sin trollväska, varpå han klämdes ihjäl av Skanörs invånare. Sedan dess lär den fruktade Alf spöka i sin gamla hemstad.

1290
– Skånemarkandens ökade betydelse lockade nästan alla tyska handelsstäder samt Wales, Skottland, England och Normandie att delta. Det tyska handelsförbundet Hansan försökte få bort de handelsmän som inte var tyska från området och dominerade snart Skånemarknaden.

1311
- De vendiska hansastäderna Rostock, Wismar och Greifswald intog borgen Falsterbohus under sitt krig mot kung Erik Menved. När kriget var över var borgen mycket sliten och skadad och Erik Menved lät bygga en ny, större och moderna borg, vilken stod klar 1318. Borgen bestod då av ett kraftigt kärntorn som också verkade som bostadstorn samt en rektangulär salsbyggnad. Runt borgen byggdes en ringmur, dubbla vallgravar med vindbrygga och en kraftig vall placerad mellan de två vallgravarna.

1318
– Drotsen Mats Kettilmundsson skickade sina svenska trupper att inta Falsterbohus, samtidigt som lundabiskopen Esger Juels trupper anföll både Skanör och Falsterbo. Skanör kunde köpa sig fritt, medan Falsterbo och Falsterbohus blev biskopens egendom. Esger Juel tvingades senare att gå i landsflykt då han kommit på kant med sina allierade och återvände inte förrän efter 1319, då den danske kungen Erik Menved avlidit.

1400
-talets början - Falsterbos politiska och ekonomiska betydelse växte, då Falsterbo ersatte Skanör som Skånemarknadens centrum. Kungens fogde, som tidigare bott i Skanörs borg, flyttade istället till Falsterbohus där också unionsdrottningen Margareta I bodde vid ett flertal tillfällen.

1463
– I augusti hamnade 20 000 danskar och tyskar i bråk efter att danska fiskare kastat nio tyskar i vattnet samt snuvat dem på deras kläder. Fogdarna och deras knektar lyckades så småningom få ordning på kaoset.

1540-1547
- Eske Bille lät uppföra borgen som idag kallas ”Månstorps gavlar”, då just gavlarna är det enda som finns kvar av denna byggnad.

1670
-talet – Den tidigare danska borgen lämnades över till den svenska staten efter det svensk-danska kriget. Efter detta lämnades borgen att förfalla.

1749
– Carl von Linné besökte Skanör-Falsterbo och hann notera och kommentera att staden inte hade stenbelagda gator.

1754
– Borgmästare Leonard de la Rose slog samman Skanör och Falsterbo.

1777
- Leonard de la Rose stensatte gator och torg och uppförde Skanörs rådhus.

1796
– Fyren på Näset började användas. Sitt nuvarande utseende fick Falsterbo fyr på 1800-talet, då den byggdes om.

1896
– En stor brand drabbade Falsterbo. I Skanör brann det 1874 och även 1885 då 10 hus och gårdar förstördes. 1911 ägde ännu en brand rum.

1904
– Järnvägen och Jernvägshotellet (nuvarande Falsterbohus) byggdes.

1931
– Ett gravfält, med vad man tror har varit en fattig fiskarbefolkning bosatt på Näset under järnåldern, påträffades på Hammarnäs.

1974
– Nuvarande Vellinge kommun bildades.
AnnonserAnnonsera här!
annons@vellinge.com